• تأهيل بيئي وتطوير وادي عقيق
  • تأهيل بيئي وتطوير وادي عقيق
  • تأهيل بيئي وتطوير وادي عقيق
  • تأهيل بيئي وتطوير وادي عقيق
  • تأهيل بيئي وتطوير وادي عقيق
Category
All, Medina

Wadi al-‘Aqiq, Environmental rehabilitation and development

 

Work Area:

  • Boulder Granite walls
  • Scour Protection concrete works for Bridges
  • Promenade works
  • Irrigation Works
  • Landscape Works
  • Wadi Lighting Works

 

Client: Almadinah Almunawrah Development Authority.